Feb 082011
 

В предишна публикация, в най-общи линие обясних какво е електрически ток, В тази публикация по-подробно ще разгледаме електрическия ток.

Електрическия ток бива променлив и постоянен. Постоянен е електрическия ток който не променя посоката си. Постоянния ток се нарича още и прав.  Когато потенциалната разлика между две точки не се променя (т.е. едната винаги е положително заредена спрямо другата) между тези две точки има постоянно (право) напрежение.  Прав ток протича когато имаме право напрежение. Правото напрежение се измерва във Волтове (V), а правия ток в Ампери (A).

Когато потенциалната разлика между 2 точки периодично сменяполяритета си. Т.е. в даден момент от време едната точка е положително заредена спрямо друга, а в след определено време ролите се разменят, тогава имаме променливо напрежение. Променливото напрежение се характеризира с период и амплитуда. Амплитудата е максималната стойност на потенциалната разлика, която се наптупва между двете точки. Периода е времето за което амплитудата от максимална положителна минава през 0 (неутрално заредена), максимално отрицателна, отново 0 и се връща в максимално положителна. Амплиттудата на променливото напрежение се озмерва в Волтове (V) а периода в секунди(s), но за по лесно изчисляване се ползва реципрочната стойност на периода, което е измервателната единица честота, с мерна единица Херц (Hz). Честотата на променливото напрежение показва колко периода се извършват за една секунда. В ЕС стандатрната честота на мрежовото напрежение в домкинствата е 50Hz, което значи, че 50 периода от преминаване от максимална през минимална и отново в  максимална стойност на напрежението. В САЩ тази честота е 60Hz.

Когато имаме променливо напрежение, във даден период от време тока протича от точка А към точка Б, но след определен период, поляритета на двете точки е сменен, тогава и посоката на тока се променя. Този ток който мени посоката си на движение с точно определена честота (период) се нарича Променлив ток. Променливия ток, също както променливото напрежение, се характеризира с Амплитуда и Период (честота). Амплитудата показва колко е голям броя на електроните движещи се в дадена посока, във всеки момент от време, а периода е времето за което тока сменя посоката си на движение и след това я възстановява.Амплкитудата на променливия ток се измерва в Ампери (А) а периода в секунди (s), но и тук вместо период се ползва честотата на тока (Hz).

FacebookTwitterBlogger PostDiggSvejoAmazon Wish ListShare/Bookmark

  8 Responses to “Електрически ток, променлив и постоянен (прав) ток”

 1. Все пак мерната единица за честота се нарича Херц, по името на Heinrich Rudolf Hertz, който е германец и у нас е възприето немското произношение на името му и на мярката за честота съответно.

  • Благодаря, това е малка правописна грешка :) веднага я поправям.

 2. Какъвто и да е тока, с или без изправител, на потока.Явно , не дава верига.

  • ???????????

   • Хех lilia е интелигентен бот, който много често пише близо до темата и заблуждава, че е човек.
    Издържа теста на Тюринг 😉

    • Повярвай ми нямам представа за какво иде реч :)

     • Ами, че няма смисъл да разговаряш с lilia, защото не е човек :)
      А за теста на Тюринг – гугъл знае 😉

     • А знам за този тест, но незнаех че така се казва :)

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>